วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

สุภาษิต คำพังเพย

        จากการเรียนเรื่อง สุภาษิต คำฟังเพย ของนักเรียนชั้น ป.5 ได้นำความรู้ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานพร้อมทั้ง แสดงบทบาทสมมุติ นำเสนอผลงาน สอนโดยคุณครูธนิดา  บุตรแสงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น