วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

นิทานสองภาษา

        ในวิชาภาษาไทย  หลังจากที่ได้เรียนการใช้ภาษาและหลักการใช้ภาษาควบคุ่ไปกับวิชา Lang แล้ว นักเรียนชั้น G.6 ได้นำความรู้ที่ได้มาสร้างเป้นผลงาน " นิทานสองภาษา " ได้อย่างน่าชื่นชม สอนโดยคุณครูวรรณภา  กุลวงศ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น